Laxfoss i Grímsá

(Laxfoss)

Laxfoss is a waterfall in the West of Iceland along road 50/510(52), Northeast of the crossing with road50/510.Laxfoss is one of the many waterfalls in the river Grimsá, and is one of the largest.

Grimsá is a river which rises from the Reyðarvatn, and through the Lundarreykjadalur eventually flows into Borgarfjördur. The river can be good fishing for salmon and Laxfoss also means Salmon Falls. In Iceland there are many waterfalls with the name Laxfoss.

To get to Laxfoss you first have to take the dust road from road 510(52) for 1 kilometer, this road ends at the river Grimsá near the Laxfoss. There also a hotel/country lodge near the waterfall.

Other waterfalls in the river Grímsá: Trollafossar, Laekjarfoss, Jotnabruarfoss, Kleppagilsfoss, Kleppafoss I-II-III, Selsmyrarfoss, Kerlingafoss, Kalfgilsfoss/Englandsfoss, Breiðifoss, Lambárfoss and Sellfoss. Probably these are small waterfalls.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

About Laxfoss i Grímsá

CountryWaterfalls in Iceland
RegionVesturland, Borgarfjarðarsýsla
LocationBorgarnes - Reykholt
RiverGrímsá
Height2m
Latitude64.592051
Longitude-21.615107
Best visitSummer
Rating

Most nearby waterfalls

WaterfallDistance (linear)Rating
Tröllafossar 4 km
Laxfoss í Borgarfirði 15 km
Glanni 18 km
Kvíslafoss 26 km
Fossarétt 30 km

Find nearby hotels

Great nearby waterfalls

WaterfallDistance (linear)Rating
Glymur 46 km
Hraunfossar 74 km
Valafoss 108 km
Bergarfoss 140 km
Rjomafoss 206 km